Produkty > SMS marketing

Interaktívny marketing založený na prémiových SMS službách je v súčasnosti jedným z najúčinnejších marketingových nástrojov, nakoľko zaručuje priamu a adresnú komunikáciu smerom ku klientovi. Správne zvolená stratégia interaktívneho marketingu vypracovaná našimi odborníkmi má silný potenciál úspechu.

Prémiové SMS umožňujú poskytovať platené služby pomocou SMS správy – užívateľ jednoducho pošle SMS v určenom tvare a následne obdrží požadovanú službu.

Prémiové SMS majú široké možnosti využitia:
SMS voting, zapojenie sa do propagačných súťaží ako aj prihlásenie sa do prémiového klubu.

Ďalšou z ponúkaných možností je poskytovanie zábavného obsahu pomocou prémiových SMS. Zábavný obsah ako melódie, zvonenia, tapety na pozadie telefónu sú v dnešnej dobe veľmi populárne, hlavne medzi mladými zákazníkmi.

Zabezpečenie platieb pomocou prémiových SMS za produkty a služby je taktiež jednou z činností nachádzajúcich sa v našom portfóliu.


Kontakujte nás a požiadajte o cenovú ponuku, okamžite na nej začneme pracovať.